múka špaldová hladká

Špalda je druhom rozpadavej pšenice. Bola pestovaná v Európe už pred 8000 rokmi, pestovali ju Egypťania, Kelti aj Germáni. Neskôr ustúpila šľachtenej pšenici, která vykazovala vyššie výnosy. V současnosti je špalda považovaná za zdravšiu alternatívu šľachtenej pšenice, s vyšším podielom minerálnych látok a bielkovín. Vzhľadom k svojej minimálnej reakcii na hnojenie umelými hnojivami, značnej odolnosti proti škodcom, chorobám a nepriazni počasia je vhodnou a často využívanou plodinou v ekologickom (organickom) poľnohospodárstve. Moderná medicína špalde pripisuje pozitívne účinky na stimuláciu imunitného systému. Zároveň je špalda ľahko stráviteľná a pre alergických jedincov má oveľa nižšiu toxicitu. Preto ju môžu ľudia s alergiou na pšenicu použiť ako náhradu pšenice. Nesmieme ale zamieňať alergiu na pšenicu s celiakiou. Špalda nie je bezlepková, nie je tedy vhodná pre bezlepkovú diétu.

Zdroje:

[1] https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%A1enice_%C5%A1palda