Prosím ponížene, my robiť nemôžeme lebo
nechcem toto